Een voetbalploeg kan niet zonder regels en richtlijnen. KFC Berendrecht Sport wil een correcte en positieve uitstraling hebben.

De eerste vereiste is dat de regels voor iedereen duidelijk zijn. Zowel van de spelers, de ouders en de begeleiders verwachten wij een constructieve houding.

Wij tolereren geen enkele vorm van agressie, discriminatie, pesten en grensoverschrijdend gedrag . 

Spelers en begeleiders

 • Bij aankomst en vertrek van wedstrijden of trainingen begroeten de spelers steeds de trainer en afgevaardigde.
 • De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
 • Roken is niet toegestaan in de kantine, de kleedkamer en de neutrale zone.
 • Enkel de spelers komen in de kleedkamers. De kleinste duiveltjes mogen door hun papa OF mama geholpen worden bij het wassen en aankleden.
 • Sieraden, horloges etc. worden niet gedragen tijdens training of wedstrijd. Dit kan kwetsuren veroorzaken. Ook gsm toestellen horen niet thuis op het veld.
 • Studie en voetbal gaan samen. Zorg dus voor een goede planning en stel je prioriteiten. Breng je trainer op de hoogte van je afwezigheid indien je moet studeren en niet kan komen trainen.
 • Zorg goed voor je voetbaluitrusting. Schoenen moeten proper zijn. (duiveltjes en pre min spelen met vaste studs)
 • Zorg voor schoeisel dat aangepast is aan het veld.
 • Onbeschofte taal is verboden. Respect naar de trainer/begeleider is heel belangrijk!
 • Ga je niet akkoord met een beslissing van je trainer, word je gepest of heb je andere problemen? Kaart het aan bij je trainer of jeugdcoördinator.
 • Iedere speler is verplicht zich te douchen na een wedstrijd. Uitzonderingen om medische redenen of geloof worden gemeld aan de trainer.
 • Voetbaltassen worden buiten geplaatst.
 • De voertaal tijdens de wedstrijden en trainingen is Nederlands

Trainingsdiscipline

 • De trainer zal iedereen persoonlijk verwittigen bij eventuele wijzigingen in zijn schema.
 • Actief deelnemen aan de trainingen
 • Ten laatste 15 min voor de aanvang van de training zal de speler aanwezig zijn.
 • Verhinderd door ziekte of andere redenen : tijdig melden aan de trainer. Een speler die niets laat weten over z’n aanwezigheid zal voor de daaropvolgende wedstrijd ook geen uitnodiging krijgen!
 • Douches en kleedkamers blijven proper. Het zijn geen speelruimtes. Geen geroep en getier.
 • Enkel met toestemming van de trainer of afgevaardigde wordt het trainingsveld verlaten tijdens de training.
 • Het is niet toegestaan het trainingsveld te betreden wanneer er nog andere ploegen aan het trainen zijn.

Wedstrijddiscipline

 • Elke speler moet zich tijdig melden vóór elke wedstrijd. Juiste tijdstippen zullen door de trainer medegedeeld worden. Bij eventueel belet dient de trainer tijdig ingelicht te worden.
 • Iedere speler (vanaf U15 ) moet steeds zijn identiteitskaart bij zich hebben. Anders mag betrokkene niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • Wedstrijduitrusting is eigendom van de club en is “jouw” identificatie met de club… Draag er zorg voor.
 • Zorg steeds voor een goede uitstraling tijdens de wedstrijd. Shirt in de broek, kousen omhoog, scheenbeschermers en propere schoenen.
 • Fair play is van groot belang zelf al streef je voor de overwinning tijdens een wedstrijd.
 • Tijdens de wedstrijden zijn er geen discussies toegestaan met trainers, scheidsrechters, publiek, medespelers of tegenstanders. Obscene gebaren, schelden en ander ontoelaatbaar gedrag zal onmiddellijk bestraft worden met een schorsing, opgelegd door de club.
 • Discussies op het terrein zullen door de trainer onmiddellijk maar gepast aangepakt worden.
 • Elke speler legt zich te allen tijde neer bij het gezag van de trainer.

 

Ouders

 • Wij vragen aan de ouders een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestatie van hun zoon of dochter.
 • Voor uitwedstrijden wordt de aanwezigheid van minstens 1 ouder verwacht, met vervoer.
 • Wij vragen een rustig gedrag als bezoeker van onze jeugdwedstrijden.
 • Na afloop, zowel bij een overwinning als bij verlies, een sportieve houding aannemen.
 • Geen negatieve kritiek of opmerkingen geven op eigen spelers, tegenstanders, afgevaardigden, trainers, scheidsrechters en/of op andere ouders.
 • Vermijd hoorbare commentaar die ingaat tegen het advies van de trainer of de club… het brengt de speler in de war.
 • Bepaalde aspecten rond een probleem kunnen altijd besproken worden met de trainer of jeugdcoördinator, zonder dat een jeugdspeler er rechtstreeks moet bij betrokken worden.
 • De trainer of afgevaardigde is verantwoordelijk voor de speler vanaf de aankomst tot na het douchen bij wedstrijden of tot het einde van de trainingen.

Wij trachten onze spelers een zo goed mogelijke voetbalopleiding te geven, gekoppeld aan een gezonde dosis discipline.

De ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.