Voetbalclub KFC Berendrecht Sport volgt de regels van de wetten van de privacy.


1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 • voor de administratie van de club en voor het bekomen van een licentie bij de K.B.V.B
 • Voor het activiteiten verbonden met de club

2. Afbeeldingen en geluidsopnames

 • De voetbalclub kan beelden en geluidsopnames van spelers en trainers gebruiken voor brochures, drukwerken, de website , sociale media van de club
 • Deze opnames kunnen gericht of niet-gericht zijn.
  Gerichte opnames zijn opnames waarin u een speler duidelijk kan herkennen of waarin een speler poseert. Voorbeelden zijn de ploegfoto, een interview voor radio of televisie of een individuele foto.
  Niet-gerichte opnames zijn spontane opnames van een groep of ploeg. Voorbeelden zijn een foto van de ploeg tijdens een match of activitei
 • de beelden worden niet overdragen aan derden, niet gedistribueerd buiten het doel om te gebruiken op de eigen website, sociale media, brochures en drukwerken.

3. Hoelang bewaren we jouw persoongegevens ,afbeeldingen en geluidsopnames

 • ze worden bewaard zolang dit nodig is om de in punt 1 en 2 vermelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig (verlaten van de club) zijn om deze doelen na te streven of indien de gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

4. Wat zijn jouw rechten ?

 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
 • Recht op inzage
 • Recht op corrigeren of aanvullen van jouw persoonsgegevens
 • Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens indien ze niet meer nodig zijn voor in punt 1 en 2 vermelde doelen